Рубрика: 2014

Материалы V Конференции RASA-USA (November 8-9, 2014, Boston, MA)

Conference Chair/Organizer: Artem Oganov / Nikolai Vasilyev Speakers_RASA_2014_bios_final Shiltsev_RASA_2014_TALK2 Shiltsev_RASA_2014 Sagdeev_RASA_2014 Program_RASA_Boston_2014 Predlozheniya_RASA_final Ogorodova_RASA_2014 Oganov_RASA_2014 Myagkov_RASA_2014 Lebedev_RASA_2014 Kabanov_RASA_2014b Goncharov_RASA_2014 Gogotsi_RASA_2014 Fertman_RASA_2014 Erlinger_White_RASA_2014 Artem_RASA_v4 Aicher_RASA_2014 Zakharov_RASA_2014 Vinogradsky_RASA_2014 Valamat-Zade_RASA_2014 ValamatZade_FNE_RASA_2014 Ufimtsev_RASA_2014